top of page

PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING 

L’AURA BEWUST doet er alles aan om zorg te dragen voor de privacy van uw persoonsgegevens. L'AURA BEWUST kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de websites www.laurabewust.nl of leden.laurabewust.nl en/of diensten van L’AURA BEWUST, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan L’AURA BEWUST verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Straat- en huisnummer

  • Postcode- en plaatsnaam

  • Geboortedatum

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Bankrekeningnummer

 

DOELEN VAN DE VERWERKING
L’AURA BEWUST verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail, whatsapp en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan L’AURA BEWUST uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het volgen van behandelingen.

 

BEWAARTERMIJN
L’AURA BEWUST bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zoals elke ondernemer is L'AURA BEWUST volgens de belastingwetgeving verplicht om cliënten administratie, inclusief facturen met adres gegevens minimaal 7 jaar te bewaren.

 

DELEN MET ANDEREN
L’AURA BEWUST deelt uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw toestemming. L'AURA BEWUST zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het opmaken van facturen in het facturatie systeem, en voor het opmaken van de verplichte belastingaangifte. Met partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken of opslaan (zoals online boekhoudprogramma of hosting) hanteert L'AURA BEWUST de privacyverklaring van het desbetreffende bedrijf om uw privacy en veiligheid te garanderen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aan L'AURA BEWUST sturen via onderstaande gegevens. L'AURA BEWUST zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

L'AURA BEWUST neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van L’AURA BEWUST maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door L’AURA BEWUST verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@laurabewust.nl.

ONLINE GROEPSSESSIE
Het is niet toegestaan foto, video of geluidsopnames te maken tijdens de online groepssessie en deze te verspreiden. Voor en na de behandeling is het mogelijk de camera uit te zetten. Tijdens de sessie staan de camera's aan. Er wordt verzocht de privacy van alle deelnemers te respecteren en geen namen te noteren. Desgewenst kun je je naam aanpassen naar alleen de voornaam of initialen in je Zoom account. 
De persoonsgegevens worden niet verspreid of gebruikt voor reclame doeleinden. 


CONTACTGEGEVENS

L’AURA BEWUST wordt vertegenwoordigd door Laura Hofstede, U kunt contact met haar opnemen via onderstaande gegevens:
Vestigingsadres:
Plekkenpolhof 28
7544 SR Enschede
Email: Info@laurabewust.nl
Laura Hofstede prefereert contact via E-mail.

Versie: Januari 2024

 

Laura bewust
bottom of page